Hvad siger andre om samarbejdet med mig?

Gode relationer, klare mål og en åben tilgang til samarbejdet, synes jeg danner grundlaget for et godt
og motiverende samarbejde. Men hvad siger andre om samarbejdet med mig?
Se filmen eller læs udtalelserne nedenfor.

Det er vigtigt for mig, at jeg kan bidrage positivt og skabe udvikling i de professionelle samarbejder, jeg indgår i.

"Det har været den bedste beslutning, jeg har truffet i rigtig lang tid. Det at man har nogen, man kan finde tilbage på, når man står i en situation, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre, det er altafgørende."

Jesper Riber, administrerende direktør, River Online

"Claus er valgt ind i vores bestyrelse på baggrund af sine kompetencer og erfaringer inden for økonomi, bygninger, udlejning og et godt netværk."

Jeanette Therkildsen, direktør, Kolding Hotel Apartments

"Du kan forvente en samarbejdspartner, som har sat sig ind de økonomiske forhold omkring din virksomhed. Regnskab og budgetter er hans spidskompetence."

Morten Bjørn Hansen, administrerende direktør, Business Kolding

"Jeg har siddet i bestyrelse med Claus i Kolding Udlejerforening i flere år. Han er hurtig til sit arbejde og har sine meninger, som kommer klart til udtryk. Derved er det nemt at kommunikere og arbejde sammen med ham."

Charlotte Szocska, Advokat

"Claus skaber værdi i advisory boardet ved at have fokus på det finansielle og strukturen i både drift, ledelse og boardet. Han er god til at se de forskellige udfordringer i en større sammenhæng og sikrer, at der holdes fast i beslutninger og eksekveringen heraf."

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S

"Jeg lærte Claus at kende gennem Business Kolding, hvor han professionelt og engageret var formand for Foreningen Business Kolding i en årrække. Claus har med et godt kommercielt øje fokus på sund udvikling."

Peder J. Madsen, adm. direktør, Hotel Koldingfjord