Samarbejde

Forskellige mennesker, virksomheder og ejerforhold har brug for forskellige partnerskaber og samarbejdsformer.
Jeg tilbyder flere muligheder for samarbejde, så du kan vælge den form, der passer til dine udfordringer og din virksomhed.

Strategisk sparring og coaching

I forbindelse med specifikke udfordringer inden for mit kompetenceområde eller for mindre ejerledede virksomheder, som ikke har etableret hverken bestyrelse eller advisory board, tilbyder jeg strategisk sparring på timebasis.

Sparring og coaching ydes i fuld fortrolighed, og du har mulighed for at bringe mine kompetencer i spil det omfang, det passer til dine ambitioner og dine udfordringer.


Pris pr. time: 1.250 kr. ekskl. moms.

Advisory board

Et advisory board giver din virksomhed mange af de samme fordele, som en bestyrelse giver, men du beholder fuld kontrol og råderet over alle beslutninger. Mange mindre virksomheder med ambitioner om vækst, begynder med etableringen af et advisory board. Det giver dig mulighed for at drage nogle vigtige erfaringer med et længerevarende og professionelt samarbejde med et team af sparringspartnere, som både kan understøtte virksomhedens udvikling og din personlige udvikling som leder.


Prisen afhænger af omfanget og aftales individuelt.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde er juridisk forpligtende for både bestyrelsens medlemmer og virksomheden, hvilket ofte giver det største engagement og de største resultater. Professionel sparring på bestyrelsesniveau kræver både indsigt i virksomheden og overblik over muligheder og markedstendenser.

Bestyrelsesarbejde løber typisk over en længere årrække og giver dig de bedste muligheder for at opnå ambitiøse mål og strategisk udvikling af din organisation.


Prisen afhænger af omfanget og aftales individuelt.

Det siger kunderne


Det har været den bedste beslutning, jeg har truffet i rigtig lang tid. Det at man har nogen, man kan finde tilbage på, når man står i en situation, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre, det er altafgørende.
Jesper Riber, administrerende direktør, River Online
Claus er valgt ind i vores bestyrelse på baggrund af sine kompetencer og erfaringer inden for økonomi, bygninger, udlejning og et godt netværk.
Jeanette Therkildsen, direktør, Kolding Hotel Apartments
Du kan forvente en samarbejdspartner, som har sat sig ind de økonomiske forhold omkring din virksomhed. Regnskab og budgetter er hans spidskompetence.
Morten Bjørn Hansen, administrerende direktør, Business Kolding
Jeg har siddet i bestyrelse med Claus i Kolding Udlejerforening i flere år. Han er hurtig til sit arbejde og har sine meninger, som kommer klart til udtryk. Derved er det nemt at kommunikere og arbejde sammen med ham.
Charlotte Szocska, Advokat
Claus skaber værdi i advisory boardet ved at have fokus på det finansielle og strukturen i både drift, ledelse og boardet. Han er god til at se de forskellige udfordringer i en større sammenhæng og sikrer, at der holdes fast i beslutninger og eksekveringen heraf.
Torben Paulin, CEO TCM Group A/S
Jeg lærte Claus at kende gennem Business Kolding, hvor han professionelt og engageret var formand for Foreningen Business Kolding i en årrække. Claus har med et godt kommercielt øje fokus på sund udvikling.
Peder J. Madsen, adm. direktør, Hotel Koldingfjord