Talknuser med et twist af innovation

Min personlige drivkraft og motivation finder jeg i at se virksomheder og virksomhedsejere opnå deres fulde potentiale.

Oprindeligt er jeg uddannet revisor og begyndte min karriere inden for revision, økonomi og regnskab. Min interesse for ledelse og udvikling betød, at jeg tidligt begyndte at opsøge stillinger, hvor der var mulighed for at jeg både kunne udvikle mig fagligt og personligt side om side med, at virksomhederne nåede de definerede strategiske mål.

Den tilgang førte mig blandt andet fra Danmark til Kina og Spanien og har givet mig indsigt i ledelsen af alt fra mindre ejerledede virksomheder til store børsnoterede selskaber.

Den indsigt, erfaring og viden tager jeg i dag med mig ind i bestyrelseslokaler, repræsentantskaber og advisory boards.

”Kort sagt, jeg vil gøre det nemmere,
sjovere og hurtigere for virksomheder
at få det fulde udbytte af det potentiale,
der er – eller kan skabes – i markedet.”
- Claus Askjær

Vækst og udvikling giver drift og sikkerhed

På trods af revisorers rygte som tørre og kedelige, tør jeg godt love, at det ikke vil være din oplevelse i et samarbejde med mig – uanset om vi mødes i et bestyrelseslokale eller til fortrolig og personlig sparring, så kommer jeg med faglig begejstring, personlig motivation samt teoretisk og praktisk erfaring inden for en bred vifte af udfordringer.

Samtidig med at jeg er idérig, humanistisk og kreativ i min tilgang til virksomhedsledelse og udvikling, trækker jeg i høj grad på min baggrund inden for økonomi, når jeg skal gennemskue om tallene i budgetterne hænger sammen, og om der er et økonomisk potentiale i en ny forretningsplan.

”Det skal være både sjovt og lønsomt at gå på arbejde”
- Claus Askjær

Fokus på helheden

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg kan lide at være engageret i ambitiøse virksomheder, som kan og vil skabe resultater på bundlinjen og vækst i markedet, men både ud fra egne erfaringer og erfaringer fra de virksomheder, som jeg samarbejder med, så ved jeg, at det ikke kun er tal, strategier og forretningsplaner, som er ingredienserne bag en succes – succes skyldes i allerhøjeste grad de mennesker, som leder og driver virksomheden i hverdagen.
Det ved jeg både fra mine egne virksomheder og fra de virksomheder, som jeg samarbejder med.

Det siger kunderne


Det har været den bedste beslutning, jeg har truffet i rigtig lang tid. Det at man har nogen, man kan finde tilbage på, når man står i en situation, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre, det er altafgørende.
Jesper Riber, administrerende direktør, River Online
Claus er valgt ind i vores bestyrelse på baggrund af sine kompetencer og erfaringer inden for økonomi, bygninger, udlejning og et godt netværk.
Jeanette Therkildsen, direktør, Kolding Hotel Apartments
Du kan forvente en samarbejdspartner, som har sat sig ind de økonomiske forhold omkring din virksomhed. Regnskab og budgetter er hans spidskompetence.
Morten Bjørn Hansen, administrerende direktør, Business Kolding
Jeg har siddet i bestyrelse med Claus i Kolding Udlejerforening i flere år. Han er hurtig til sit arbejde og har sine meninger, som kommer klart til udtryk. Derved er det nemt at kommunikere og arbejde sammen med ham.
Charlotte Szocska, Advokat
Claus skaber værdi i advisory boardet ved at have fokus på det finansielle og strukturen i både drift, ledelse og boardet. Han er god til at se de forskellige udfordringer i en større sammenhæng og sikrer, at der holdes fast i beslutninger og eksekveringen heraf.
Torben Paulin, CEO TCM Group A/S
Jeg lærte Claus at kende gennem Business Kolding, hvor han professionelt og engageret var formand for Foreningen Business Kolding i en årrække. Claus har med et godt kommercielt øje fokus på sund udvikling.
Peder J. Madsen, adm. direktør, Hotel Koldingfjord